Blog

Ταρατσόκηποι

Ταρατσόκηποι (roof – gardens)

Τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχείς αναφορές στην ανάγκη για περισσότερο πράσινο στις πόλεις. Με την πάροδο του χρόνου η διαθέσιμη γη στις πόλεις περιορίζεται και η αξία των οικοπέδων ανεβαίνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι ιδιοκτήτες προσβλέπουν στη μέγιστη αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου με την κατασκευή μεγαλύτερων κτιρίων, με αποτέλεσμα όλο και λιγότεροι χώροι να παραμένουν για αναψυχή, παιδότοπους, χώρους ανάπαυσης και περιπάτου που τόσο είναι αναγκαίοι για τους κατοίκους των πόλεων.

Τα roof – gardens, δηλαδή η δημιουργία πρασίνου επάνω σε πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος σε ορόφους ή ταράτσες είναι η σύγχρονη λύση για τη δημιουργία πρασίνου στις πόλεις. Με τη βέλτιστη εκμετάλλευση κάθε οικοπέδου δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν πλατείες πάνω από χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καταστήματα, αποθήκες όπως για παράδειγμα η πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα. Η δημιουργία πρασίνου επάνω σε κτίρια έχει πολλαπλά ευεργετήματα, τόσο στην ίδια την οικοδομή όσο και στο εν γένει περιβάλλον, ενώ συμβάλλει συγχρόνως στη βελτίωση του μικροκλίματος. Η εγκατάσταση πρασίνου επάνω στην οροφή των κτιρίων βελτιώνει τη θερμομόνωσή τους, εξασφαλίζει ευχάριστο και δροσερό περιβάλλον το καλοκαίρι ενώ συγχρόνως περιορίζει τις απότομες απορροές νερού στις υψηλές βροχοπτώσεις.

Η σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα των roof – gardens εξελίσσεται με στόχο τη δημιουργία χαμηλού και μέσου πρασίνου (εδαφοκάλυψη – θάμνοι μεσαίοι, δέντρα) στην οροφή με το μικρότερο δυνατό φορτίο, την αποφυγή πρόσθετου οπλισμού και το μικρότερο κόστος κατασκευής.

Αρκούν 10 εκατοστά μόνο ειδικού υποστρώματος με βάρος γύρω στα 100 Κιλά/m2 για τη δημιουργία ενός κήπου με ποώδη φυτά, φυτά εδαφοκάλυψης ή χλοοτάπητα. Με υπόστρωμα 30 εκατοστά οι δυνατότητες επεκτείνονται σε θάμνους, ενώ με την κατάλληλη στήριξη μπορούμε να συμπεριλάβουμε στο σχεδιασμό ακόμη και δέντρα.

Η ανάπτυξη του πρασίνου στους ορόφους, στις ταράτσες κ.λπ. έχει ως αποτέλεσμα την αισθητική αναβάθμιση και συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στη διαχείριση των όμβριων υδάτων, τη βελτίωση του μικροκλίματος και συνεπώς στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Η δημιουργία οροφόκηπων προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα για το διαχωρισμό και την απομόνωση δραστηριοτήτων. Μακριά από την κίνηση των οχημάτων και των πεζών είναι εφικτό να υπάρξει ένας χώρος για ηρεμία και ξεκούραση.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των οροφόκηπων είναι η αναβάθμιση της παρουσίας και ο εξωραϊσμός των κτιρίων που προσφέρουν όταν αυτά είναι θεατά από άλλα σημεία και ιδιαίτερα από πιο ψηλά κτίρια.

Τύποι πράσινης στέγης – ταρατσόκηπου

Υπάρχουν τρεις τύποι ταρατσόκηπου: Α) Ο εκτατικός τύπος που εφαρμόζεται κυρίως σε μη προσβάσιμες στέγες κτηριακών εγκαταστάσεων ή πρανή και δεν χρειάζεται τακτική συντήρηση. Β) Ο ημιεντατικός τύπος που εφαρμόζεται σε επικλινείς ή επίπεδες οροφές και απαιτεί συντήρηση. Γ) Τέλος είναι ο εντατικός τύπος που απαιτεί τακτική συντήρηση, άρδευση, λίπανση κ.λ.π. και περιλαμβάνει ποικιλία φυτών.

Δομικά στοιχεία ταρατσόκηπου

Η καλή λειτουργία του κήπου απαιτεί την κατασκευή κυρίως τριών στρώσεων, η καθεμία εκ των οποίων εξυπηρετεί ορισμένο σκοπό και επιτελεί συγκεκριμένη λειτουργία.Οι στρώσεις αυτές είναι:

Α) Η στρώση αποστράγγισης που αποτελείται συνήθως από διογκωμένη άργιλο, χαλίκια, ελαφρόπετρα, κόκκους περλίτη ή από ένα πλαστικό φύλλο με κυψέλες (‘αυγουλιέρα’) και που στόχο έχει να συγκρατεί την απαραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών ποσοτήτων νερού και να απομακρύνει την πλεονάζουσα.

Β) Η στρώση φύτευσης που αποτελείται από μια στρώση χώματος ή μίγματος χώματος με άλλες προσμίξεις, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά.

Γ) Το διαχωριστικό φίλτρο μεταξύ των στρώσεων φύτευσης και αποστράγγισης που εμποδίζει τα χώματα να περάσουν στην αποστραγγιστική στρώση και να εμποδίζουν τη λειτουργία της. Μεταξύ κηπευτικού και δομικού τμήματος και επάνω από τη στεγανωτική στρώση του δομικού τμήματος τοποθετείται ειδική ασφαλτική μεμβράνη προστασίας από τις ρίζες αντιρριζική μεμβράνη με αντιόξινες ιδιότητες (LDPE, EPDM).